Drukuj

Badanie potencjałów słuchowych wywołanych (BERA, ABR – Auditory Brainstem Response) – badanie diagnostyczne polegające na działaniu bodźcem dźwiękowym na receptory słuchu i rejestrowaniu zjawisk elektrycznych w mózgu, będących odpowiedzią na bodziec.

Jest to metoda obiektywna, pozwalająca ocenić próg słyszenia zarówno u noworodków jak i u dorosłych. Badanie jest bezbolesne.