REJESTRACJA 9:00 - 17:00
tel.: 12 631 88 99

Aktualności

Od 1 stycznia 2011 Umowa z NFZ w zakresie otolaryngologii

W centrum medycznym OTO MEDIC istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia aparatu słuchowego dla osób ze zdiagnozowanym ubytkiem słuchu. Umożliwia to spokojne zapoznanie się z właściwościami danego aparatu.

mimo wszystko polsat tvn

dormed ue malopolskie

ue pr

Audiometria impedancyjna jest szczególnie pomocna w rozpoznawaniu schorzeń ucha środkowego, takich jak:

  • dysfunkcja trąbki słuchowej
  • wysiękowe zapalenie ucha środkowego
  • otoskleroza
  • przerwanie łańcucha kosteczek.

Ponadto służy ona ocenie odruchu mięśnia strzemiączkowego. Jest to szczególnie ważne z uwagi na to, że mięsień ten jest unerwiany ruchowo przez nerw twarzowy, co w rezultacie pozwala wykorzystywać ocenę odruchu w topodiagnostyce porażeń nerwu twarzowego. Badanie to jest również stosowane w ocenie obecności objawu wyrównania głośności, co jest szczególnie użyteczne przy protezowaniu słuchu u małych dzieci, w diagnostyce zaburzeń słuchu typu pozaślimakowego oraz w szacowaniu progu słuchowego.

W audiometrii impedancyjnej pomiar polega na pobudzaniu do drgań rezonansowych błony bębenkowej, a wraz z nią całego układu mechanicznego ucha środkowego, za pomocą generatora dźwięku. Rezonans występujący dla danej częstotliwości dźwięku jest wykrywany za pomocą mikrofonu. Na podstawie pomiaru oblicza się impedancję i podatność mechaniczną. W ten sposób ocenie poddawana jest sprawność przewodzenia dźwięku ucha środkowego.

Audiometria impedancyjna obejmuje następujące testy:

  • tympanometrię,
  • pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego,
  • test trąbki słuchowej.

Tympanometria polega na pomiarze oporu akustycznego i ciśnienia w uchu środkowym. Dokonuje się go przez zmianę ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym tak, aby uzyskać takie jakie panuje w uchu środkowym. Takie działanie powoduje że impedancja ucha środkowego jest wtedy najmniejsza, a podatność błony bębenkowej jest największa. Badanie odruchu mięśnia strzemiączkowego przeprowadza się automatycznie, stosując ipsilateralną i kontralateralną stymulację bodźcami o częstotliwościach 500, 1000, 2000 i 4000 Hz.